Tuesday, August 21

#22 Aotearoa

Being unable to keep in touch with him makes me miserable.. oh why.

Saturday, August 11

#21

Malaysia | New Zealand

Aku ingin segera pulang. Seksa sungguh rasanya duduk jauh daripada orang dan benda yg kita selesa. Seksa. Umpama duduk di hutan yang penuh haiwan buas. Perlu bijak untuk terus hidup. Perkataan tak cukup untuk memberi gambaran. Perlu rasa dan lalui sendiri untuk tahu. Ya, lalui sendiri.