Sunday, November 29

hello.

organ merah dekat di paruparu melompat
bila dipeluk disyg dibelai.


kekal.


bukan ke masa mampu ubah apaapa.hey
mane kau jawapan.

No comments: