Friday, November 19

tatatatraaaa tata haha

huruf huruf gila. sakit otak sekarang, siapa tahu. 
kau soul, jangan sekali kali kata laut itu pemisah. Amaran. Sebelum kegilaan depandepan sana datang main cak cak sama aku. hish.