Friday, April 30

\\\\\

mungkin tiada pengampun dalam hati yang lumpuh.

No comments: